Bruntåg

Juncus castaneus Sm.

Kastanjesiv Kastanie-Siv Dökkasef Chestnut Rush

Bruntåg

Beskrivning. Bruntåg är en flerårig art med kort jordstam och styva, grova strån som kan bli drygt tre decimeter höga. Bladen är rent gröna, rännformade och ganska korta. Arten blommar från juni till augusti. Blommorna sitter samlade i ett eller ett par huvuden i toppen av strået, under den nedre blomsamlingen sitter ett kort stödblad. Varje blomsamling har bara upp till tio blommor, blommorna är ganska stora, brunsvarta och saknar förblad. Fruktkapseln är glänsande mörkbrun, spetsig, och sex till åtta millimeter lång.

Blomhuvud i frukt

Utbredning. Bruntåg växer på fuktig mark i norra Sverige, från Dalarna till Torne Lappmark. Den föredrar kalkrik mark och är sällsynt i hela sitt utbredningsområde. Första fynduppgift är från Åre i Jämtland och publicerades 1814 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet castaneus betyder kastanjebrun och syftar på frukternas färg.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/junccas.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg