Huvudtåg

Juncus capitatus Weigel

Hovudsiv Fin Siv Mykerövihvilä Dwarf Rush Kopf-Binse

Huvudtåg

Beskrivning. Huvudtåg är en ofta mycket liten ettårig ört med som vanligen bara blir upp till en decimeter hög. Stråna sitter ensamma eller i små grupper, bladen är hårfina och sitter samlade vid basen av strået. Arten blommar från juni till augusti. Blommorna saknar förblad och har bara ett stödblad, de sitter i små huvuden, två till åtta tillsammans. Kalkbladen är hinnkantade och långspetsade vilket ger de små blomhuvudena ett borstigt utseende. Fruktkapseln är rundad och kortare än kalkbladen.
Huvudtåg Arten karaktäriseras av sina huvudlikt samlade blommor med utdraget spetsiga kalkblad, den kan vara mycket liten och är inte alltid så lätt att få syn på.

Utbredning. Huvudtåg är sällsynt. Den växer på fuktig sandmark vid kusten, ofta tillsammans med andra småörter som dvärglin (Radiola linoides), knutört (Anagallis minima) och pysslingtåg (Juncus minutulus). Huvudtåg Huvudtåg förekommer endast i några av de sydligaste landskapen och den tycks bli allt ovanligare. Första fynduppgift publicerades år 1779 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet capitatus kommer av latinets caput (huvud) och syftar på att blommorna sitter samlade i huvuden.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/junccap.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg