Löktåg

Juncus bulbosus L.

Vetenskapliga synonym: J. supinus Moench (ssp. bulbosus), J. kochii F. W. Schultz, J. welwitschii Hochst. ex Steud. (ssp. kochii)
Svenska synonym: vanlig löktåg (ssp. bulbosus), atlanttåg (ssp. kochii)

Krypsiv (ssp. bulbosus), Dysiv (ssp. kochii) Liden Siv Rentovihvilä Hnúðsef Bulbous Rush Zwiebel-Binse

Löktåg Beskrivning. Löktåg är en flerårig, ganska lågväxt art som har löklikt vidgad stråbas. Stråna är tuvade, mångbladiga, upprätta eller ibland nedliggande och då ofta rotslående. Bladen är otydligt ledade och tvåpipiga, det vill säga att de i tvärsnitt har två luftkanaler. Den växer ibland i rent vegetativa bestånd under vatten och får då mycket långa blad. Arten blommar i juni-juli, blomställningen är gles och utspärrat grenig med blommor som sitter i fåblommiga huvuden. Blommorna har tre eller sex ståndare och kalkbladen är trubbiga, grönaktiga eller rödaktiga, med ljus hinnkant. Fruktkapseln är ljusbrun och har tvär eller intryckt spets. Löktåg Löktåg är variabel och det finns två underarter i Sverige, vilka ibland har betraktats som egna arter. Huvudunderarten kallas vanlig löktåg (ssp. bulbosus) och kännetecknas av flera korta, ofta nedliggande strån, tre ståndare och långa ståndarknappar. Underarten atlanttåg (ssp. kochii (F. W. Schultz) Reichgelt) skiljs genom få och styvt upprätta strån, sex ståndare och korta ståndarknappar.
Löktåg känns igen på de tvärt avskurna eller intryckta kapslarna och den löklikt vidgade stråbasen.

Löktåg Utbredning. Löktåg är ganska vanlig från Skåne till Hälsingland, sällsyntare norrut till Torne Lappmark. Den växer på fuktiga magra ställen, som hällkar, pölar och stränder. I näringsfattiga sjöar förekommer den ofta i vegetativa bestånd. Huvudunderarten vanlig löktåg (ssp. bulbosus) förekommer i hela landet, medan atlanttåg (ssp. kochii) är västlig med en utbredning från Skåne till Värmland. Första fynduppgift för vanlig löktåg (ssp. bulbosus) publicerades 1795 och för atlanttåg (ssp. kochii) 1814 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet bulbosus kommer av latinets bulbus (lök), namnet betyder lökliknande och syftar på den vidgade stråbasen.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden (ssp. bulbosus)
Norden (ssp. kochii)
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncbul.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg