Polartåg

Juncus biglumis L.

Tvillingsiv Toblomstret Siv Kaksikkovihvilä Flagasef Two-flowered Rush

Polartåg Beskrivning. Polartåg är en lågväxt, flerårig art som blir omkring en decimeter hög och har något tuvade strån. Bladen är smala och sitter vid basen av stråna. Arten blommar i juli-augusti. Varje strå har två blommor som sitter tätt tillsammans i stråtoppen omgivna av ett uppåtriktat stödblad. Den ena blomman sitter ovanför den andra och saknar förblad, men blommorna har varsitt fjällikt stödblad. Kalkbladen Polartåg är brungula och fruktkapseln är svartbrun med trubbig och något intryckt spets.
Polartåg känns igen på de två blommorna som omges av ett förlängt stödblad. Den kan endast förväxlas med arten lapptåg (J. triglumis), men den senare har blomhuvuden med tre blommor som sitter i jämnhöjd, samt har inte intryckt kapselspets.

Polartåg

Utbredning. Polartåg är ganska vanlig i fjälltrakterna, från Härjedalen till Torne Lappmark. Den växer på fuktiga ställen, vid snölegor, flytjord och på stränder, helst på kalkrik mark. Första fynduppgift publicerades 1750 av Linné (Nordstedt 1920). Enligt Linné hittades arten vid Snirack av Montin och ett exemplar insamlat av Lars Montin på Snirack vid Kvickjokk finns bevarat i Naturhistoriska riksmuseets Linnéherbarium och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet biglumis kommer av latinets bi (två) och gluma (fjäll), namnet betyder 'med två fjäll' och syftar på de två blommornas stödblad.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncbig.html
Senaste uppdatering: 25 juni 2012
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg