Ryltåg

Juncus articulatus L.

Vetenskapliga synonym: J. lamprocarpus Ehrh. ex Hoffm.
Svenska synonym: ledtåg; vanlig ryltåg (var. articulatus), stortåg (var. hylandri)

Ryllsiv Glanskapslet Siv Solmuvihvilä Jointed Rush Glieder-Binse

Ryltåg Beskrivning. Ryltåg är en flerårig art som kan bli upp till sju decimeter hög. Stjälken har smala blad som är plattade från sidorna. Bladen har ett antal ledknutar i sig, vilka känns tydligt om man drar dem mellan fingrarna. Arten blommar i juli-augusti. Blommorna sitter i små huvudlika grupper i en rikt grenig, yvig blomställning där grenarna pekar åt olika håll, varje blomhuvud kan ha mellan fem och femton blommor. Åtminstone de yttre kalkbladen är spetsiga liksom den glänsande mörkbruna kapseln. Tre varieteter har urskiljts, huvudvarieteten vanlig ryltåg (var. articulatus), stortåg (var. hylandri Hämet-Ahti) och en varietet som inte fått något svenskt namn (var. lindhardii (Wiinst.) Wiinst.).
Ryltåg Ryltåg liknar mest arten myrtåg (J. alpinoarticulatus), den senare skiljer sig genom upprätta grenar i blomställningen, samt rundtrubbiga kalkblad.

Ryltåg Utbredning. Ryltåg är vanlig från Skåne till Gästrikland, men förekommer mer sällsynt även längre norrut till Jämtland och Västerbotten. Den växer på fuktiga platser, som stränder, kärr och betesmarker. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet articulatus betyder ledad och syftar på bladens 'ledknutar'.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Ledtågen har erhållit sitt artnamn med hänsyn till att bladen, då de hoptryckas eller hållas mot dagern, synas ledade, ehuru lederna, såsom LINNÉ sjelf anmärker (Fl. Suec.), icke äro några egentliga sådana utan endast bladets tvärväggar."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncart.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg