Fjälltåg

Juncus arcticus Willd.

Vetenskapliga synonym: J. balticus Willd. (ssp. balticus)
Svenska synonym: östersjötåg (ssp. balticus)

Finnmarkssiv (ssp. arcticus), Sandsiv (ssp. balticus) Klit-Siv (ssp. balticus) Ruijanvihvilä (ssp. arcticus), Merivihvilä (ssp. balticus) Tryppanál (ssp. arcticus), Hrossanál (ssp. balticus) Baltic Rush (ssp. balticus) Baltische Binse (ssp. balticus)

Östersjötåg (ssp. balticus) Beskrivning. Fjälltåg är en flerårig, kal tågväxt med trinda bladlösa strån som sitter i rader från en grov krypande jordstam, bladslidorna är gulbruna. Arten blommar i juli-augusti. Blomsamlingen är tät eller yvig, med upp till 20 blommor, och dess stödblad är uppåtriktat och av varierande längd, men alltid kortare än en tredjedel av strået. Blommorna är svartbruna och har sex ståndare. Den mörka fruktkapseln är trubbig i toppen. Fjälltåg delas numera upp i två underarter, huvudunderarten fjälltåg (ssp. arcticus) har vanligen en tät blomsamling med upp till tio svartbruna blommor, ett kort stödblad som bara blir två till tre Fjälltåg (ssp. arcticus) centimeter långt, samt ståndarknappar som är lika långa som ståndarsträngarna. Underarten östersjötåg (ssp. balticus (Willd.) Hyl.), vilken tidigare betraktades som en egen art, har en mer yvig blomsamling med vanligen fler och något ljusare blommor, ett betydligt längre stödblad, samt ståndarknappar som är längre än ståndarsträngarna. Hybrider mellan trådtåg (J. filiformis) och båda de två underarterna av fjälltåg kan förekomma om de växer tillsammans.

Fjälltåg (ssp. arcticus)

Utbredning. Huvudunderarten förekommer sällsynt i fjälltrakterna där den växer på fuktig, ofta kalkrik mark. Underarten östersjötåg (ssp. balticus) är vanlig längs norra Östersjökusten, från Norrbotten till Uppland, men kan sällsynt påträffas även i de sydliga kustlandskapen. Första fynduppgift är från fjälltrakterna och publicerades på 1700-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet arcticus betyder nordlig, arktisk.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden (ssp. arcticus)
Norden (ssp. balticus)
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncarc.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg