Svarttåg

Juncus anceps Laharpe

Vetenskapliga synonym: J. atricapillus Drejer ex Lange
Svenska synonym: klitt-tåg

Svartsiv Sand-Siv Zweischneidige Binse

Beskrivning. Svarttåg är en medelstor flerårig art som växer med enstaka strån från en krypande jordstam. Stråna kan bli omkring en halv meter höga, men är vanligen lägre. Bladen är trinda och har flera tydliga ledknutar. Arten blommar i juli-augusti, blommorna är samlade i små huvuden som sitter många tillsammans på långa, snett upprätta grenar i en mer eller mindre grenig blomställning som ofta består av två grupper av grenar. Kalkbladen är svartbruna, de tre yttre har en liten spets medan de tre inre är trubbiga. Ståndarknapparna är längre än ståndarsträngarna. Fruktkapseln är glänsande svartbrun och tydligt spetsig.
Svarttåg känns igen på sina ledknutiga blad, tätblommiga blomställning, trubbiga inre kalkblad, samt de spetsiga glänsande svartbruna kapslarna. Arten liknar myrtåg (J. alpinoarticulatus), men den senare har glesare blomställning, korta ståndarknappar och trubbiga bruna kapslar.

Utbredning. Svarttåg är mycket sällsynt och är endast känd från några få platser i västra Skåne. Den växer i kärr på kalkrik sandig mark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1930 av Bertil Lindquist i uppsatsen Nya skånska växtlokaler (Botaniska Notiser 1930: 214-224). Exemplar insamlade av Lindquist år 1925 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet anceps är latinets ord för tvehövdad (av caput, huvud), vilket syftar på att blomställningen har två grupper av grenar.

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncanc.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg