Myrtåg

Juncus alpinoarticulatus Chaix

Vetenskapliga synonym: J. alpestris Hartm. (ssp. alpestris); J. alpinus Vill., J. fuscoater Schreb. (ssp. alpinoarticulatus); J. alpinus auct., J. nodulosus Wahlenb., J. rariflorus Hartm. (ssp. nodulosus)
Svenska synonym: vanlig myrtåg (ssp. nodulosus), kärrtåg, torvtåg (ssp. alpinoarticulatus), nordtåg, mörkblommigt kärrtåg (ssp. alpestris)

Skogsiv Sod-Siv Rantavihvilä Mýrasef Alpine Rush Alpen-Binse

Beskrivning. Myrtåg är en flerårig, medelstor art som växer med enstaka strån från en jordstam, ibland i små tuvor. Stråna kan bli omkring en halv meter höga men är oftast betydligt lägre. Bladen är trinda och har flera tydliga ledknutar. Arten blommar från juni till augusti, blommorna är samlade i små huvuden som sitter på långa upprätta grenar i en mer eller mindre grenig blomställning. Kalkbladen är ljust eller mörkt bruna med ljusare kant, de yttre har en liten spets medan de tre inre är tydligt trubbiga. Ståndarna har knappar som är kortare än strängen. Fruktkapseln är brun och trubbig eller med en kort spets. Myrtåg är en variabel art som delas i tre underarter i vårt land. Huvudunderarten, torvtåg (ssp. alpinoarticulatus), har många blomhuvuden i en vid blomställning där blommorna sitter i jämnhöjd med varandra, samt kalkblad som är jämnhöga med kapseln. Underarten vanlig myrtåg (ssp. nodulosus (Wahlenb.) Hämet-Ahti) har en smal blomställning med många blomhuvuden där blommorna sitter på olika höjd, samt kalkblad som är kortare än kapseln. Den tredje underarten, nordtåg (ssp. alpestris (Hartm.) Hämet-Ahti), har få blomhuvuden och upptill avsmalnande kapsel.
Myrtåg känns igen på sina ledknutiga blad, upprätta grenar i blomställningen, trubbiga kalkblad och trubbiga kapslar. Den kan förväxlas med ryltåg (J. articulatus) som också har ledknutiga blad och de två arterna kan också hybridisera. Ryltåg skiljs genom att blomställningen har utspärrade grenar och att åtminstone de yttre kalkbladen är spetsiga. Myrtåg liknar också svarttåg (J. anceps), men den senare har tät tvådelad blomställning, spetsiga blanksvarta kapslar och långa ståndarknappar.

Utbredning. Myrtåg är ganska vanlig och förekommer i nästan hela landet. Den växer på fuktig, gärna kalkrik mark, i fuktängar, rikkärr och på fuktig sand. Underarten torvtåg (ssp. alpinoarticulatus) växer på kalkrik mark i Sydsverige, vanlig myrtåg (ssp. nodulosus) finns i stora delar av landet på mager fuktig mark och nordtåg (ssp. alpestris) finns i fjälltrakterna. Första fynduppgift publicerades 1779 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet alpinoarticulatus kommer av latinets alpinus (växer i fjälltrakter) och articulatus (ledad).

Familj: Juncaceae
Släkte: Juncus

Norden (ssp. alpinoarticulatus)
Norden (ssp. alpestris)
Norden (ssp. nodulosus)
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/junca/juncu/juncalp.html
Senaste uppdatering: 13 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg