Iridaceae

Irisväxter

Beskrivning. Fleråriga örter med löklik stamknöl eller krypande jordstam. Blad linjära eller eller svärdlika. Blommor i knippen eller ensamma. Kalk sambladig, sexflikig, flikar hopstående, utbredda eller ibland med inre hopstående och yttre utbredda. Ståndare tre. Stift ett, märken tre, flikiga, ibland kronlika. Fruktämne undersittande. Frukt en kapsel med många frön.

Övrigt. Familjen kallas ibland svärdsliljeväxter. Många representanter ser ut som liljeväxter (Liliaceae), men skiljs genom att ha undersittande fruktämne och tre i stället för sex ståndare.

Familjen har 92 släkten och 1800 arter. I Sverige förekommer de tre släktena gräsliljor (Sisyrinchium), irisar (Iris) och krokusar (Crocus).
Även arter och hybrider från andra släkten är vanliga som trädgårdsväxter, till exempel sabelliljor (Gladiolus) och montbretior (Crocosmia), men dessa förvildas sällan.

Enhjärtbladiga växter

Släkten:
Crocus - krokusar
Iris - irisar
Sisyrinchium - gräsliljor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/irida/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg