Sisyrinchium L.

Gräsliljor

Beskrivning. Fleråriga örter med kort jordstam. Stjälk upprätt, plattad, vingkantad. Blad gräslika, svärdformade, två till fyra millimeter breda. Blommor en till fyra i toppen av stjälken, med två oliklånga stödblad. Kalkblad sex, blå, spetsiga, stjärnlikt utbredda. Ståndarsträngar mer eller mindre sammanväxta. Stift med tre smala grenar. Frukt en rund kapsel.
Kromosomtal: 2n=96.

Etymologi. Släktnamnet Sisyrinchium användes som ett växtnamn redan av Theofrastos, omkring 300 f. Kr.

Släktet har 80 arter som huvudsakligen hör hemma i Amerika. Bara arten gräslilja (S. montanum) förekommer förvildad i Sverige.

Familj: Iridaceae

Art:
gräslilja (S. montanum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/irida/sisyr/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg