Gräslilja

Sisyrinchium montanum Greene

Vetenskapliga synonym: S. angustifolium auct., S. bermudiana auct.
Svenska synonym: blå gräslilja

Sevlilja Bjerg-Blåøje Kuovinkukka American Blue-eyed-grass Schmalblättriges Grasschwertel

Gräslilja Beskrivning. Gräslilja är en flerårig ört som kan bli drygt tre decimeter hög. Stjälken är plattad, vingkantad och har en till fyra blommor i toppen. Bladen är gräslika, svärdformade, två till fyra millimeter breda, och sitter vid basen av stjälken. Gräslilja blommar i juni-juli med blå blommor. Blommornas stödblad är oliklånga, varav det ena är längre än blomsamlingen. Blomman har sex spetsiga kalkblad som är stjärnlikt utbredda vid soligt väder, men ihopslagna då det är mulet. Ståndarsträngarna är mer eller mindre sammanväxta och stiftet har smala grenar. Fruktkapseln är klotrund.
Gräslilja kan knappast förväxlas med andra arter.

Gräslilja Utbredning. Gräslilja är en odlad art som ibland förekommer förvildad. Arten hör ursprungligen hemma i Nordamerika, men började spridas i Europa redan under början av 1800-talet. Första fynduppgift som förvildad är från Medelpad och publicerades år 1912 (Hylander 1971). Enligt Hylander grundar uppgiften sig på exemplar insamlade av K. A. G. Gredin 1911 i Timrå. I Naturhistoriska riksmuseets herbarium finns flera exemplar insamlade av Gredin på denna plats mellan åren 1918 och 1924. Ett av dessa kan ses i artens bildgalleri.

Gräslilja, fruktkapslar Användning. Gräslilja odlas som stenpartiväxt.

Etymologi. Artnamnet montanum kommer av latinets mons (berg) och betyder växer i bergstrakter.

Familj: Iridaceae
Släkte: Sisyrinchium

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/irida/sisyr/sisymon.html
Senaste uppdatering: 6 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg