Bestämningsnyckel

Iridaceae - Irisväxter

1. Blommor från löklik stamknöl. Blad linjära.
---krokusar (Crocus) - 2 arter: bestämningsnyckel
1. Blommor på bladig stjälk. Blad svärdlika.
---2

2. Lågväxta, upp till tre decimeter höga. Blad upp till fyra millimeter breda. Blommor små, kalkflikar stjärnlikt utbredda.
---gräsliljor (Sisyrinchium) - 1 art: gräslilja (S. montanum)
2. Medelstora till högväxta, vanligen mer än en tre decimeter höga. Blad mer än en centimeter breda. Blommor stora, yttre kalkflikar nedböjda.
---irisar (Iris) - 3 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/irida/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg