Bestämningsnyckel

Iris L. - Irisar

1. Blommor gula. Blad minst en och en halv centimeter breda.
---svärdslilja (I. pseudacorus)
1. Blommor blåvioletta. Blad smala, upp till en och en halv centimeter breda.
---2

2. Stjälk ihålig. Yttre kalkflikar kortskaftade. Blommornas stödblad bruna och pappersartade.
---strandiris (I. sibirica)
2. Stjälk solid. Yttre kalkflikar långskaftade. Blommornas stödblad gröna och örtartade.
---dansk iris (I. spuria)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/irida/iris/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg