Dansk iris

Iris spuria L.

Svenska synonym: blå svärdslilja, dansk svärdslilja

Dansk iris Blå Iris Blue Iris Bastard-Schwertlilie

Dansk iris Beskrivning. Dansk iris är, liksom de andra irisarna (Iris), flerårig och har en krypande jordstam. Den kan bli upp till sju decimeter hög. Bladen är svärdlika, långsmala, omkring en centimeter breda, och blågröna. Dansk iris blommor i juni. Blomstjälkarna är solida och oftast ogrenade. Blommorna är stora, blåvioletta och har långskaftade nedre kalkflikar, stödbladen är mer eller mindre gröna. Fruktkapseln är avång.
Dansk iris liknar den ibland förvildade arten Dansk iris strandiris (I. sibirica), men den senare har ihålig, ofta grenad stjälk, kortskaftade yttre kalkflikar och stödblad som är bruna och pappersartade vid blomningen. Arten svärdslilja (I. pseudacorus), som är den vanligaste arten i släktet, har gula blommor, samt breda och rent gröna blad.

Dansk iris, fruktkapslar Utbredning. Dansk iris är mycket sällsynt och förekommer bara på havsstrandängar i Skåne. Första fynduppgift är från Limhamn, Skåne där den hittades den 10 juli 1955. Uppgiften publicerades i Botaniska Notiser 1958.

Dansk iris, i frukt Användning. Dansk iris odlas ibland som trädgårdsväxt.

Etymologi. Artnamnet spuria kommer av latinets spurius (falsk) med oklar syftning.

Familj: Iridaceae
Släkte: Iris

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/irida/iris/irisspu.html
Senaste uppdatering: 24 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg