Strandiris

Iris sibirica L.

Svenska synonym: sibirisk svärdslilja

Sibir-iris Sibirisk Iris Siperiankurjenmiekka Siberian Iris Sibirische Schwertlilie

Strandiris Beskrivning. Strandiris är en flerårig, ganska högväxt ört som kan bli drygt en meter hög. Bladen är långsmala, svärdlika, och upp till en centimeter breda. Strandiris blommar i juni-juli med stora blå blommor. Blomstjälken är ihålig och ofta grenad. Blommornas yttre kalkflikar är kortskaftade och stödbladen är bruna och pappersartade. Fruktkapseln är avlång.
Strandiris kan förväxlas med dansk iris (I. spuria), den senare har dock solid stjälk som oftast är ogrenad, yttre kalkflikar som är långskaftade, samt stödblad som är mer eller mindre gröna.

Strandiris

Utbredning. Strandiris är en odlad art som ibland påträffas förvildad vid näringsrika sjöar och åar. Första fynduppgift publicerades 1795, men då utan lokalangivelse, tre år senare uppgavs den som förvildad i västra Västergötland (Hylander 1971).

Användning. Strandiris odlas ofta som trädgårdsväxt, framförallt vid dammar.

Etymologi. Artnamnet sibirica betyder 'från Sibirien'.

Familj: Iridaceae
Släkte: Iris

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/irida/iris/irissib.html
Senaste uppdatering: 15 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg