Bildgalleri

Svärdslilja - Iris pseudacorus L.


Svärdslilja

Svärdslilja

Svärdslilja

Svärdslilja

© Naturhistoriska riksmuseet 2008

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/irida/iris/irispse2.html
Senaste uppdatering: 15 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg