Hydrocharitaceae

Dybladsväxter

Beskrivning. Vattenlevande örter, tvåbyggare. Blad i rosetter, motsatta eller i kransar, skaftade eller oskaftade, njurlika eller lansettlika, kant sågad eller helbräddad. Hylle i två kransar, tretaligt. Blommor enkönade, tvåbyggare, ibland med hölsterblad. Yttre hylleblad gröna, foderbladslika. Inre hylleblad vita, kronbladslika. Hanblommor med nio eller tolv ståndare. Honblommor med tre eller sex stift. Fruktämne undersittande. Frukt mångfröig.

Övrigt. Arterna sätter inte frukt i Sverige utan förökar sig vegetativt. Hos vattenpester (Elodea) är hanplantor inte kända från Sverige, och hos vattenaloer (Stratiotes) är hanexemplar mycket ovanliga.

Familjen har 16 släkten och 90 arter spridda över hela världen, samtliga är vattenväxter. Till familjen hör även släktet Vallisneria där flera arter odlas som akvarieväxter, till exempel skruvvallisneria och jättevallisneria.
I Sverige finns tre släkten och fyra arter, dyblad (Hydrocharis morsus-ranae), vattenaloe (Stratiotes aloides) och två arter av vattenpester (Elodea).

Enhjärtbladiga växter

Släkten:
Elodea - vattenpester
Hydrocharis - dyblad
Stratiotes - vattenaloeer

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hydrocharita/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg