Vattenaloe

Stratiotes aloides L.

Svenska synonym: dyborre, kärraloe

Vassaloe Krebseklo Sahalehti Water-soldier Krebsschere

Vattenaloe Beskrivning. Vattenaloe är en vattenväxt som lever på ganska grunt vatten och ofta förekommer i stora bestånd. Dess långsmala vasst sågtandade blad sitter samlade i en rosett som är löst fäst botten. Vattenaloe blommar i juli-augusti, när blomningstiden närmar sig sträcker sig plantan så att bladspetsarna och blommorna kommer upp ovanför vattenytan. Blommorna är vita och ganska stora med tre vita kronbladslika hylleblad, tre foderbladslika yttre hylleblad och Vattenaloe två gröna tjocka hölsterblad med något inåtböjda spetsar. Vattenaloe är tvåbyggare liksom de andra dybladsväxterna (Hydrocharitaceae), i norra Europa finns nästan bara honplantor.
Arten kan genom sitt speciella utseende inte förväxlas med andra arter. Men den vara svår att upptäcka eftersom den bara kommer upp till ytan under blomningen.

Utbredning. Vattenaloe är ganska vanlig i vissa trakter i södra och mellersta Sverige. Den växer i grunda, stillastående vatten i näringsrika sjöar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Bladkant

Etymologi. Artnamnet aloides betyder aloeliknande och syftar, liksom det svenska namnet, på bladen som liknar bladen hos arterna i släktet Aloe. Det danska namnet Krebseklo syftar på hölsterbladen som har inåtböjda spetsar och liknar kräftklor.

Familj: Hydrocharitaceae
Släkte: Stratiotes

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"w. i träsk. Örtbladens hwasshet beswärar slåttermannens fötter: hyser mycket Insekter."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom av C. F. Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hydrocharita/strat/straalo.html
Senaste uppdatering: 21 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg