Bestämningsnyckel

Elodea Michx. - Vattenpester

1. Blad klolikt böjda, spetsiga, upp till två millimeter breda.
---smal vattenpest (E. nuttallii)
1. Blad ej klolikt böjda, trubbiga, två till fyra millimeter breda.
---vattenpest (E. canadensis)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hydrocharita/elode/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg