Smal vattenpest

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

Smalbladet vandpest Nuttall's waterweed Nuttalls Wasserpest

Smal vattenpest

Beskrivning. Smal vattenpest är mycket lik vattenpest (E. canadensis), men skiljs lättast på de smalare, mer spetsade bladen och på skottspetsens starkt kloböjda blad. En annan karaktär är att hanblommorna lossnar och flyter upp till vattenytan hos smal vattenpest, från Sverige är dock bara honplantor kända.

Utbredning. Under 1900-talet inkommen till Europa från Amerika och numera spridd i flera länder. Det tycks som om arten är på spridning i Europa och att den på sina håll konkurrerar ut den vanliga vattenpesten, vilket även kan vara fallet i Sverige. Smal vattenpest är den art i släktet som totalt Smal vattenpest dominerar i vattnen i östra Mälaren. I Sverige är utbredningen ännu ofullständigt känd. Arten är hittills funnen i Uppland, Södermanland, Dalarna och Östergötland, men är troligen förbisedd. Artens miljökrav är inte undersökta i detalj men vissa observationer tyder på att smal vattenpest Smal vattenpest kan växa på djupare vatten än den vanliga vattenpesten. Första fynduppgift är från Ängby, Stockholm där den hittades i augusti 1991. Fyndet publicerades 1992 av Arne Anderberg i artikeln Smal vattenpest, Elodea nuttallii, en ny vattenväxt i den svenska floran (Svensk Botanisk Tidskrift 86: 43-45).

Etymologi. Artnamnet nuttallii hedrar den engelske naturforskaren Thomas Nuttall (1786-1859) som var en av de första utforskarna av den amerikanska floran.

Familj: Hydrocharitaceae
Släkte: Elodea

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hydrocharita/elode/elodnut.html
Senaste uppdatering: 24 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg