Vattenpest

Elodea canadensis Michx.

Vetenskapliga synonym. Helodea canadensis (Michx.) Rchb.
Svenska synonym: vanlig vattenpest

Vasspest Vandpest Vesirutto Canadian Waterweed Kanadische Wasserpest

Vattenpest Beskrivning. Vattenpest är en slingbildande ört som lever nedsänkt i vatten. Stjälkarna kan bli upp till två meter långa. Bladen sitter vanligen i kransar, tre till fyra tillsammans, de är oskaftade och trubbiga med finsågad kant. Vattenpest blommar från juli till september med vita blommor som har tre inre vita kronbladslika hylleblad och tre yttre gröna foderbladslika hylleblad. Blommorna är enkönade och endast honplantor är kända i Europa.
Vattenpest Vattenpest är endast möjlig att förväxla med smal vattenpest (E. nuttallii), men skiljs på bladens bredare form och att de inte är kloböjda. Skottspetsens blad är i stället brett tunglika.

Vattenpest Utbredning. Under 1800-talet inkommen till Europa från Amerika och numera vida spridd i de flesta länder. Vattenpest är idag vanlig från Skåne till Dalarna men har förekomster ännu längre norr ut. Den påträffas allmänt i dammar, näringsrika sjöar och andra sötvatten och är den art i släktet som dominerar i vattnen i västra Mälaren. Första fynduppgift är från Brogårdsdammen vid Skara, Västergötland där den hittades 1873 eller 1874, fyndet publicerades år 1878 av J. Eriksson i Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift, det finns dock äldre insamlingar av arten från Uppsala (Hylander 1971). Enligt S. Birger i Om förekomsten i Sverige af Elodea canadensis L. C. Rich. och Matricaria discoidea DC. (Arkiv för Botanik Bd. 9 No. 7, 1910) upptäcktes den som ny för Europa i en damm vid Warringstown på Irland år 1834.

Användning. Vattenpest används ofta som akvarieväxt.

Etymologi. Artnamnet canadensis betyder att den härstammar från Kanada. Sitt svenska namn har vattenpesten fått av att den är snabbväxande och att dess bestånd kan bli mycket täta.

Familj: Hydrocharitaceae
Släkte: Elodea

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"10 hästlass hade sedan närmast föregående rensning under 6 veckors tid hunnit utveckla sig, och detta ehuru väderleken under tiden varit rätt kall, så att vattnet flera gånger varit isbelagdt, och ehuru vattenytan ej har mer än vid pass ett tunnlands areal."

Ur Amerikanska vattenpesten vid Skara av J. Eriksson (Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift, 1878) enligt S. Birger (Arkiv för Botanik Bd. 9 No. 7, 1910)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hydrocharita/elode/elodcan.html
Senaste uppdatering: 3 augusti 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg