Hyacinthaceae

Hyacintväxter

Beskrivning. Fleråriga örter, med lök. Stjälk upprätt, bladlös. Blad basala, linjära. Blommor i klasar eller sällan i kvast, med eller utan stödblad. Kalk fri- eller sambladig, vit, blå eller sällan rosa. Ståndare sex, fria eller sammanväxta till ett rör. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en kapsel. Frön med eller utan bihang (elaiosom).

Övrigt. Släktet placerades tidigare i familjen Liliaceae som numera har delats upp i ett flertal familjer.

Familjen har 67 släkten och omkring 900 arter. I Sverige finns sex släkten, blåstjärnor (Scilla), klockhyacinter (Hyacinthoides), porslinshyacinter (Puschkinia), pärlhyacinter (Muscari), stjärnlökar (Ornithogalum) och vårstjärnor (Chionodoxa). Alla arter som förekommer i vårt land är ursprungligen odlade, 14 av dessa har blivit bofasta men ytterligare ett par kan påträffas tillfälligt. Till de mer kända arterna hör rysk blåstjärna (Scilla siberica), engelsk klockhyacint (Hyacinthoides non-scripta), porslinshyacint (Puschkinia scilloides), pärlhyacint (Muscari botryoides), morgonstjärna (Ornithogalum umbellatum) och vårstjärna (Chionodoxa forbesii).

Enhjärtbladiga växter

Släkten:
Chionodoxa - vårstjärnor
Hyacinthoides - klockhyacinter
Muscari - pärlhyacinter
Ornithogalum - stjärnlökar
Puschkinia - porslinshyacinter
Scilla - blåstjärnor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 oktober 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg