Bestämningsnyckel

Scilla L. - Blåstjärnor

1. Blommor utan stödblad.
---tidig blåstjärna (S. bifolia)
1. Blommor med små, men tydliga stödblad.
---2

2. Blommor nickande. Blad fyra till fem från varje lök.
---rysk blåstjärna (S. siberica)
2. Blommor upprätta. Blad två till tre från varje lök
---tuvig blåstjärna (S. amoena)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/scill/nyckel.html
Senaste uppdatering: 3 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg