Puschkinia Adams

Porslinshyacinter

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta örter. Blad två eller tre, basala, en till två centimeter breda. Blommor i mångblommig, tät klase. Kalk sambladig, kalkblad utbredda, nedtill sammanväxta, vita med ljusblå strimmor. Ståndare korta, hopstående kring stiftet, ståndarsträngar sammanväxta till ett rör. Stift ett. Frukt en trerummig kapsel. Frön plattat elliptiska, utan oljerikt bihang.
Kromosomtal: 2n=10.

Övrigt. Arterna i släktena vårstjärnor (Chionodoxa) och blåstjärnor (Scilla) har vanligen blå blommor, men vitblommiga arter och namnsorter förekommer i odling. Vårstjärnor skiljs genom att blommorna har hopstående ståndare som är fria vid basen och blåstjärnor skiljs genom fria kalkblad och utspärrade ståndare.

Etymologi. Släktnamnet Puschkinia hedrar den ryske forskningsresanden och botanisten Apollos Apollosovitj Pusjkin-Mussin (1760-1805).

Släktet har bara en art, porslinshyacint (P. scilloides), som i Sverige förekommer förvildad från trädgårdar.

Familj: Hyacinthaceae

Art:
porslinshyacint (P. scilloides)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/pusch/welcome.html
Senaste uppdatering: 28 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg