Porslinshyacint

Puschkinia scilloides Adams

Vetenskapliga synonym: P. libanotica Zucc.

Vårpryd Porcelænshyacint

Porslinshyacint Beskrivning. Porslinshyacint är en lågväxt, vårblommande lökväxt med vita eller blekt ljusblå blommor som sitter samlade i en kort och ganska tät klase. De två eller tre bladen som sitter vid basen av stjälken är rännformade, ljusgröna och en till två centimeter breda. Porslinshyacint blommar i april-maj, blommorna är något klocklika med vid basen sammanväxta kalkblad. Kalkbladen är vita, ofta med blå strimmor och mörkblå bas. Ståndarna är korta och ihopstående kring stiftet, ståndarsträngarna är sammanväxta till ett rör.
Porslinshyacint Porslinshyacint är mycket karaktäristisk med sina huvudsakligen vita blommor som sitter i en kort äggrund klase. Den förväxlas dock ibland med odlade vitblommiga arter ur släktet blåstjärnor (Scilla), de senare har dock alltid utspärrade ståndare.

Porslinshyacint Utbredning. Porslinshyacint odlas som trädgårdsväxt och påträffas ibland förvildad eller kvarstående i närheten av bebyggelse, i gräsmark, lundar och parker. Den hör ursprungligen hemma i Mindre Asien och Kaukasien.

Etymologi. Artnamnet scilloides kommer av det vetenskapliga namnet på släktet blåstjärnor, Scilla, och latinets -oides (liknande), och betyder 'lik en blåstjärna'.

Familj: Hyacinthaceae
Släkte: Puschkinia

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/pusch/puscsci.html
Senaste uppdatering: 28 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg