Ornithogalum L.

Stjärnlökar

Beskrivning. Fleråriga örter, med lök. Lök omgiven av tunna lökfjäll. Stjälk bladlös. Blad utgående från löken, linjära. Blommor med ett stödblad, stora, upprätta i gles kvast eller hängande i ensidig klase. Kalkblad fria, stjärnformigt utbredda, vita, på utsidan ofta grönstrimmiga. Ståndare sex, ståndarsträngar fästade på ståndarknappens rygg, plattade, med eller utan vingkant. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en fårad trerummig kapsel. Frön svarta.
Kromosomtal varierande.

Etymologi. Släktnamnet Ornithogalum kommer av grekiskans ornis (fågel) och gala (mjölk) och syftar på blommornas vita färg.

Släktet har omkring 200 arter. Fem arter har påträffats förvildade i Sverige, men endast tre anses bofasta och av dessa är morgonstjärna (O. umbellatum) vanligast. Som snittblommor och trädgårdsväxter odlas flera arter, till exempel kapstjärna (O. thyrsoides), stor kapstjärna (O. saundersii) och jättestjärnlök (O. longibracteatum).

Familj: Hyacinthaceae

Arter:
aftonstjärna (O. nutans)
morgonstjärna (O. umbellatum)
spärrmorgonstjärna (O. divergens)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/ornit/welcome.html
Senaste uppdatering: 28 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg