Spärrmorgonstjärna

Ornithogalum divergens Boreau

Svenska synonym: spärrgrenig morgonstjärna

Udspærret Fuglemælk

Beskrivning. Spärrmorgonstjärna är en lågväxt, flerårig ört med bladlös stjälk. Bladen utgår direkt från löken och är omkring fem millimeter breda. Spärrmorgonstjärna blommar i juni, blommorna är vita, tre till fyra centimeter breda, upprätta och sitter i en kort kvastlik klase. De nedersta blomskaften är rakt utstående och straxt under blomman tvärt uppåtböjda. Kalkbladen är rent vita på insidan men gröna på utsidan. Blommorna är bara utslagna i solsken. Ståndarna har likformiga ståndarsträngar som är ungefär lika breda som ståndarknappen. Frukten är en omvänt kägellik kapsel.
Spärrmorgonstjärna känns igen på de stora vita blommorna i kvastlika klasar med rakt utstående nedre blomskaft. Den kan förväxlas med den betydligt vanligare arten morgonstjärna (O. umbellatum) som dock har mer eller mindre upprätta blomskaft.

Utbredning. Spärrmorgonstjärna är sällsynt och endast känd från ett fåtal lokaler på Öland där den växer i gräsmark och anses ha blivit införd oavsiktligt med utländskt utsäde. Första fynduppgift publicerades 1986 av Åke Lundqvist i boken Ölands kärlväxtflora.

Etymologi. Artnamnet divergens kommer av latinets divergere (divergera) och betyder utstående, vilket syftar på de utstående blomskaften.

Familj: Hyacinthaceae
Släkte: Ornithogalum

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/ornit/orniumb.html
Senaste uppdatering: 28 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg