Muscari Mill.

Pärlhyacinter

Beskrivning. Fleråriga örter, med lök. Stjälk bladlös. Blad smala, utgående från löken. Blommor kortskaftade, i tät axlik klase, de övre sterila, de nedre tvåkönade, stödblad obetydliga eller saknas. Kalk blå till svartblå, kul- eller urnformad, sambladig nästan till spetsen, kalkflikar mycket korta, ljusa. Ståndare sex, likformiga, inneslutna i kalken, ståndarsträngar smala, delvis sammanväxta med kalken, fästade vid basen av ståndarknappen. Stift ett. Frukt en skarpt trekantig, trerummig kapsel. Frön svarta, utan bihang.
Kromosomtal varierande.

Etymologi. Släktnamnet Muscari kommer av latinets muscus (mysk) och betyder myskdoftande.

Släktet har 30 arter. Tre av dessa, armenisk pärlhyacint (M. armeniacum), mörk pärlhyacint (M. neglectum) och pärlhyacint (M. botryoides), är naturaliserade i Sverige och en fjärde art, fjäderhyacint (M. comosum), har påträffats tillfälligt förvildad.

Familj: Hyacinthaceae

Arter:
armenisk pärlhyacint (M. armeniacum)
mörk pärlhyacint (M. neglectum)
pärlhyacint (M. botryoides)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/musca/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg