Mörk pärlhyacint

Muscari neglectum Guss. ex Ten.

Vetenskapliga synonym: M. racemosum Lam. & DC.
Svenska synonym: mörkblommig pärlhyacint

Grape-hyacinth Weinberg-Traubenhyazinthe

Beskrivning. Mörk pärlhyacint är en lågväxt, flerårig ört med bladlös stjälk som blir drygt två decimeter hög. Bladen är rent gröna gröna och något bredare mot spetsen. Mörk pärlhyacint blommar i maj, blommorna är svartblå eller mörkt violettblå med korta vitaktiga, snett utåtriktade kalkflikar. De sitter i täta axlika klasar och har fyra till åtta millimeter lång, elliptisk krona som är tydligt längre än bred. De övre sterila blommorna är mindre och blekblå.
Mörk pärlhyacint karaktäriseras av sina svartblå avlånga blommor med utåtriktade vitaktiga kalkflikar. Den är mycket lik arten armenisk pärlhyacint (M. armeniacum), men den senare har matt klarblå blommor. Arten pärlhyacint pärlhyacint (M. botryoides) skiljs genom nästan klotrunda blommor med bakåtböjda kalkflikar.

Utbredning. Mörk pärlhyacint förekommer sällsynt naturaliserad på kulturmark i Sydsverige. Den växer vid bebyggelse och på skräpmark. Första fynduppgift som förvildad publicerades av Retzius, under namnet Hyacinthus racemosus, i Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ år 1806 (Hylander 1971).

Användning. Mörk pärlhyacint odlas som trädgårdsväxt och förvildas ibland.

Etymologi. Artnamnet neglectum kommer av latinets negligere (förbise) och betyder förbisedd, vilket syftar på att arten tidigare sammanblandades med liknande arter.

Familj: Hyacinthaceae
Släkte: Muscari

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Drufhyacinten Hyacinthus racemosus, som är större, med mörkblå blommor, hwilka hafwa lukt lik nykokad warm stärkelse, har på samma sätt begynt på et eller annat ställe i gräsplaner i Lund innästla sig."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/musca/muscneg.html
Senaste uppdatering: 27 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg