Pärlhyacint

Muscari botryoides (L.) Mill.

Svenska synonym: pärldruva, vanlig pärlhyacint

Perleblom Almindelig Perlehyacint Hentohelmililja Compact Grape-hyacinth Kleine Traubenhyazinthe

Pärlhyacint Beskrivning. Pärlhyacint är en lågväxt, flerårig ört med bladlös stjälk som kan bli omkring två decimeter hög. Bladen är grågröna, smala och rännformiga med båtformad, något bredare spets. Pärlhyacint blommar i maj, blommorna är blå med korta vitaktiga, bakåtböjda kalkflikar. De sitter i täta axlika klasar och har tre till fem millimeter lång, nästan klotrund krona. De sterila blommorna är ljusare och mindre än de fertila blommorna.
Pärlhyacint karaktäriseras av nästan klotrunda blommor. Den är dock lik de två andra naturaliserade arter som påträffats i Sverige, armenisk pärlhyacint (M. armeniacum) och mörk pärlhyacint (M. neglectum), men båda dessa har blommor som är tydligt längre än breda.

Utbredning. Pärlhyacint är ganska vanlig och förekommer naturaliserad på kulturmark i Sydsverige, på tomter, i vägkanter, i ängar och åtminstone på Öland förekommer den också i sandiga åkrar. Första fynduppgift som förvildad är från Forsmark, Uppland och publicerades år 1778 (Hylander 1971).

Användning. Pärlhyacint odlas i trädgårdar och parker och naturaliseras ofta.

Etymologi. Artnamnet botryoides betyder druvlik och kommer av grekiskans botrys (druva) och latinets -oides (liknande), namnet syftar på blomklasens likhet med en klase vindruvor.

Familj: Hyacinthaceae
Släkte: Muscari

Norden

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Lökarna af denna lilla wackra, luktlösa Wårblomma hafwa på et eller annat ställe af någon händelse kommit utur Trägårdar, och derigenom blifwit inhemske. Man känner ingen nytta af Perlhyacinten, utom den at den pryder sit ställe i Trägårdar."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/musca/muscbot.html
Senaste uppdatering: 25 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg