Hyacinthoides Medik.

Klockhyacinter

Beskrivning. Fleråriga örter, med lök. Stjälk bladlös. Blad utgående från löken, blankgröna, lansettlika. Blommor i mångblommiga klasar, med två långa smala stödblad. Kalk fribladig, blå, vit eller rosa, fatlik eller ibland klocklik, kalkblad utåtriktade eller bakåtböjda. Ståndare sex, ståndarsträngar smala, infästa vid basen av kalkbladen eller nedtill sammanväxta med kalkbladen. Stift ett. Frukt en kapsel.
Kromosomtal: 2n=16 (italiensk blåstjärna, spansk klockhyacint), 2n=16, 24 (engelsk klockhyacint).

Övrigt. Släktet skiljs från blåstjärnor (Scilla) genom att blommorna har två stödblad.

Etymologi. Släktnamnet Hyacinthoides betyder hyacintliknande och kommer av Hyacinthus, det vetenskapliga namnet på släktet hyacinter, och latinets -oides (liknande).

Släktet har tre eller fyra arter. I Sverige förekommer tre arter förvildade eller naturaliserade, engelsk klockhyacint (H. non-scripta), spansk klockhyacint (H. hispanica) och italiensk blåstjärna (H. italica).

Familj: Hyacinthaceae

Arter:
engelsk klockhyacint (H. non-scripta)
italiensk blåstjärna (H. italica)
spansk klockhyacint (H. hispanica)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/hyaci/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg