Bestämningsnyckel

Hyacinthoides Medik. - Klockhyacinter

1. Kalkblad stjärnlikt utbredda. Ståndare fästa vid basen av kalken.
---italiensk blåstjärna (H. italica)
1. Kalkblad hopstående, kalk klocklik. Åtminstone tre av ståndarna fästa en bit upp på kalkbladen.
---2

2. Kalk brett klocklik. Blommor svagt doftande, i allsidig klase, blomställning upprätt i knopp. Ståndarknappar av samma färg som kalken.
---spansk klockhyacint (H. hispanica)
2. Kalk smalt klocklik. Blommor starkt doftande, i ensidig, blomställning lutande i knopp. Ståndarknappar bleka.
---engelsk klockhyacint (H. non-scripta)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/hyaci/nyckel.html
Senaste uppdatering: 3 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg