Engelsk klockhyacint

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.

Vetenskapliga synonym: Endymion nutans Dumort., Scilla non-scripta (L.) Hoffmanns. & Link

Klokkeblåstjerne Klokke-Skilla Bluebell Hasenglöckchen

Engelsk klockhyacint Beskrivning. Engelsk klockhyacint är en medelstor, flerårig ört. Stjälken är bladlös och kan bli tre till fyra decimeter hög. Bladen är blankgröna och blir drygt en centimeter breda. Engelsk klockhyacint blommar i maj-juni med starkt doftande, blå eller ibland rosa eller vita blommor. Blommorna är cylindriskt klocklika med bakåtböjda kalkflikar, de är hängande och sitter i glesa men mångblommiga ensidiga klasar. Varje blomma har två långa smala stödblad. Ståndarna är nedtill sammanväxta med kalkbladen och har bleka ståndarknappar.
Engelsk klockhyacint karaktäriseras av de smalt klocklika blommorna som sitter i ensidig klase. Den liknar den tillfälligt förvildade arten spansk klockhyacint (H. hispanica) som skiljs genom mer öppet klocklika blommor som sitter i allsidiga klasar.

Utbredning. Engelsk klockhyacint är sällsynt naturaliserad i Sydsverige. Den växer i lundar, parker, gamla trädgårdar och på annan slags kulturmark. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades år 1870 (Hylander 1971).

Användning. Engelsk klockhyacint odlas som trädgårdsväxt och förvildas ibland.

Etymologi. Artnamnet non-scripta kommer av latinets non (inte) och scribere (skriva) och betyder 'ej beskriven'.

Familj: Hyacinthaceae
Släkte: Hyacinthoides

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/hyaci/hyacnon.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg