Spansk klockhyacint

Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.

Vetenskapliga synonym: Endymion campanulatus (Aiton) Willk., Scilla campanulata Aiton, S. hispanica Mill.

Spaniablåstjerne Spanish Bluebell

Spansk klockhyacint Beskrivning. Spansk klockhyacint är en medelstor, flerårig ört. Stjälken är bladlös och kan bli tre till fyra decimeter hög. Bladen är blankgröna och blir drygt en centimeter breda. Spansk klockhyacint blommar i maj-juni med ljust violettblåa eller ibland rosa eller vita blommor som är hängande och sitter i glesa allsidiga klasar. Blommorna är svagt doftande, brett klocklika och har bakåtböjda kalkflikar. Varje blomma har två långa smala stödblad. Ståndarna är delvis sammanväxta med kalkbladen och ståndarknapparna har samma färg som kalken.
Spansk klockhyacint karaktäriseras av de brett klocklika blommorna som sitter i en allsidig klase. Den liknar den ibland naturaliserade arten engelsk klockhyacint (H. non-scripta), men den senare har smalare och mer cylindriskt klocklika blommor som sitter i en ensidig klase.

Spansk klockhyacint

Utbredning. Spansk klockhyacint förekommer sällsynt som förvildad i Sydsverige. Den växer i parker, gamla trädgårdar och på annan slags kulturpåverkad mark.

Användning. Spansk klockhyacint odlas som trädgårdsväxt och kan ibland förvildas.

Etymologi. Artnamnet hispanica kommer av latinets Hispania (Spanien) och betyder 'från Spanien'.

Familj: Hyacinthaceae
Släkte: Hyacinthoides

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/hyaci/hyachis.html
Senaste uppdatering: 3 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg