Chionodoxa Boiss.

Vårstjärnor

Beskrivning. Små, kala örter, med lök. Blad basala, vanligen två, linjära, rännformiga. Blommor i sparsamt grening ställning. Kalk sambladig, kalkblad blå till blekt violettblå, ofta med vit bas, stjärnlikt utbredda, sammanväxta nedtill. Ståndare korta, rörlikt hopstående kring stiftet, ståndarsträngar vita, breda, fria. Stift ett. Frukt en trerummig kapsel. Frön blanksvarta, med stort, vitt, oljerikt bihang (elaiosom).
Kromosomtal: 2n=18.

Övrigt. Vårstjärnorna brukar ofta blandas samman med blåstjärnor (Scilla), de senare skiljs genom sina fria kalkblad och ståndarsträngar som inte är hopstående kring stiftet. Ihopstående korta ståndare som hos vårstjärnor finns också hos släktet porslinshyacinter (Puschkinia), men hos dessa är ståndarsträngarna inte fria, utan sammanväxta till ett rör.

Etymologi. Släktnamnet Chionodoxa kommer av grekiskans khion (snö) och doxa (praktfull) och syftar på att de på sin hemort ofta blommar vid snösmältningen.

Släktet har sex arter. Tre arter förekommer naturaliserade i Sverige, vårstjärna (C. forbesii), stor vårstjärna (C. luciliae) och liten vårstjärna (C. sardensis).

Familj: Hyacinthaceae

Arter:
liten vårstjärna (C. sardensis)
stor vårstjärna (C. luciliae)
vårstjärna (C. forbesii)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/chion/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg