Liten vårstjärna

Chionodoxa sardensis Whittall ex Barr & Sugden

Vetenskapliga synonym: Scilla sardensis (Whittall ex Barr & Sugden) Speta

Liden Snepryd Lesser Glory-of-the-snow

Liten vårstjärna Beskrivning. Liten vårstjärna är en lågväxt, vårblommande ört med blå blommor. Stjälken är grenig upptill och har två, linjära, rännformiga blad vid basen. Liten vårstjärna blommar i mars-april, blomställningen har upp till tolv något nickande blommor med blå kalkblad som inte är vita vid basen och därför kontrasterar tydligt mot de vita ståndarna. Mot slutet av blomningen blir kalkbladen något uppåtriktade.
Liten vårstjärna Liten vårstjärna är lätt att förväxla med arten vårstjärna (C. forbesii), men den senare har färre, något ljusare blå blommor med utbrett vitt parti vid basen.

Liten vårstjärna Utbredning. Liten vårstjärna är en turkisk art som hos oss odlats som trädgårdsväxt. Den är numera naturaliserad på flera håll i Syd- och Mellansverige där den påträffas i gräsmark och parker i närheten av bebyggelse.

Etymologi. Artnamnet sardensis betyder 'från Sart' (Sardis), som ligger i västra Turkiet.

Familj: Hyacinthaceae
Släkte: Chionodoxa

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/chion/chiosar.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg