Stor vårstjärna

Chionodoxa luciliae Boiss.

Vetenskapliga synonym: C. gigantea Whittall, Scilla luciliae (Boiss.) Speta

Stor Snepryd Boissier's Glory-of-the-snow

Stor vårstjärna Beskrivning. Stor vårstjärna är en vårblommande ört med stora blekt violettblå blommor. Stjälken är omkring två decimeter hög, med två blad vid basen. Bladen är linjära, rännformade och omkring en centimeter breda. Stor vårstjärna blommar i mars-april, blomställningen är ogrenad eller sparsamt grenig och har vanligen bara en eller två stora, upprätta blommor. Stor vårstjärna Blommorna kan bli upp till fem centimeter breda och har blekt violettblå eller rosa kalkblad med vitaktig bas, även mot slutet av blomningen är kalkbladen stjärnlikt utbredda och något tillbakaböjda i spetsarna. Ståndarsträngarna är vita, breda och rörlikt ihopstående kring stiftet.
Stor vårstjärna ser speciell ut med de långa, bleka kalkbladen. De båda andra arterna, vårstjärna (C. forbesii) och liten vårstjärna (C. sardensis), är mer rikblommiga med mindre och mörkare blå blommor.

Stor vårstjärna Utbredning. Stor vårstjärna odlas ofta som trädgårdsväxt och förekommer förvildad och naturaliserad på många håll i Syd- och Mellansverige, vanligen påträffas den i gräsmark och parker i närheten av bebyggelse. Arten hör ursprungligen hemma i Turkiet. Första fynduppgift saknas, men eventuellt kan det fynd från Landskrona, Skåne som publicerades av A. Nilsson i Botaniska Notiser 1963, åsyfta stor vårstjärna. I artikeln anges dock fyndet som Chionodoxa luciliae hort. vilket gör att det är oklart om det är denna art eller arten vårstjärna (C. forbesii).

Stor vårstjärna Etymologi. Artnamnet luciliae är uppkallat efter Lucile Boissier (1822-1849). Hon var gift med den schweiziske botanisten E. Boissier som var den som beskrev arten och gav den dess vetenskapliga namn.

Familj: Hyacinthaceae
Släkte: Chionodoxa

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/chion/chioluc.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg