Vårstjärna

Chionodoxa forbesii Baker

Vetenskapliga synonym: C. luciliae auct., C. siehei Stapf, Scilla forbesii (Baker) Speta

Snøstjerne Almindelig Snepryd Kirjokevättähti Glory-of-the-snow

Vårstjärna Beskrivning. Vårstjärna är en liten, vårblommande ört med blå blommor. Stjälken är omkring två decimeter hög, ofta rödtonad med ett par blad vid basen. Bladen är linjära, ungefär en centimeter breda, och rännformade. Vårstjärna blommar i mars-april, blomställningen är sparsamt grenig och kan ha upp till tio blommor. Blommorna är upprätta eller något nickande, två till tre centimeter breda med blå kalkblad som har vitaktig bas. Mot slutet av blomningen blir kalkbladen uppåtriktade. De vita ståndarna är ganska korta, breda och hopstående.
Vårstjärna liknar liten vårstjärna (C. sardensis), den senare är dock mer rikblommig, med mindre blommor som har kalkblad utan vit bas. Vårstjärna Arten stor vårstjärna (C. luciliae) skiljer sig genom färre och större blommor som har mer platt utbredda, blekt violettblå kalkblad. Arterna i släktet blåstjärnor (Scilla) skiljs genom fria kalkblad och utspärrade ståndare.

Vårstjärna

Utbredning. Vårstjärna är en ursprungligen turkisk art som odlas som trädgårdsväxt, den har naturaliserats på många håll i södra och mellersta Sverige, vanligen i närheten av bebyggelse. Första fynduppgift saknas, men eventuellt kan det vara denna som åsyftas av A. Nilsson i Botaniska Notiser 1963 (Hylander 1971). Nilsson anger arten som Chionodoxa luciliae hort. vilket gör att det är osäkert om det är vårstjärna eller stor vårstjärna (C. luciliae) som åsyftas.

Etymologi. Artnamnet forbesii hedrar den engelske överträdgårdsmästaren James Forbes (1773-1861).

Familj: Hyacinthaceae
Släkte: Chionodoxa

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/chion/chiofor.html
Senaste uppdatering: 27 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg