Bestämningsnyckel

Hemerocallis L. - Dagliljor

1. Blommor brunröda.
---brunröd daglilja (H. fulva)
1. Blommor gula.
---2

2. Kalkblad smala, ej utåtböjda, blekgula.
---blekgul daglilja (H. citrina)
2. Kalkblad breda, utåtböjda, klargula.
---gul daglilja (H. lilioasphodelus)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hemerocallida/hemer/nyckel.html
Senaste uppdatering: 3 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg