Gul daglilja

Hemerocallis lilioasphodelus L.

Vetenskapliga synonym: H. flava L.
Svenska synonym: klargul daglilja

Gul daglilje Gul Daglilje Keltapäivänlilja Yellow Day-lily Gelbe Taglilie

Beskrivning. Gul daglilja är en storväxt, flerårig ört med krypande jordstam. Stjälken är bladlös och kan bli omkring en meter hög. Bladen är långa och blir knappt två centimeter breda, de sitter samlade vid basen av stjälken och når inte upp till blomställningen. Gul daglilja blommar i juni-juli, blommorna sitter i ett grenigt knippe i stjälktoppen och är stora och välluktande med klargul kalk som har kort tub och utbredda flikar.
Gul daglilja kännetecknas av sina klargula blommor med breda kalkblad. Den kan förväxlas med blekgul daglilja (H. citrina) som dock har ganska smala, blekgula kalkblad och som blommar på sensommaren. Arten brunröd daglilja (H. fulva) har matt orangebruna blommor.

Utbredning. Gul daglilja kan ibland påträffas kvarstående efter odling eller någon gång förvildad på kulturmark. Arten härstammar från Östasien. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades 1870 (Hylander 1971).

Användning. Gul daglilja odlas ofta som prydnadsväxt i trädgårdar och parker. Korsningar mellan gul daglilja och andra arter har givit upphov till en lång rad namnsorter av hybridursprung, vilka ofta odlas. I Kina och Japan används de torkade blomknopparna som grönsak i soppor.

Etymologi. Artnamnet lilioasphodelus är en sammansättning av de vetenskapliga namnen på släktena liljor, Lilium, och afodiller, Asphodelus.

Familj: Hemerocallidaceae
Släkte: Hemerocallis

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hemerocallida/hemer/hemelil.html
Senaste uppdatering: 25 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg