Brunröd daglilja

Hemerocallis fulva (L.) L.

Brun daglilje Rødgul Daglilje Rusopäivänlilja Orange Day-lily Rotgelbe Taglilie

Brunröd daglilja Beskrivning. Brunröd daglilja är en storväxt, flerårig ört med krypande jordstam. Stjälken är bladlös och kan bli drygt en meter hög. Bladen blir upp till tre centimeter breda, de sitter vid basen av stjälken och är så långa att de nästan når upp till blomställningen. Brunröd daglilja blommar i juni-juli med orangebruna, doftlösa blommor som sitter i ett grenigt knippe i toppen av stjälken. Blommorna är stora, nästan tio centimeter långa, och har utbredda kalkblad som är kort sammanvuxna vid basen. Brunröd daglilja Brunröd daglilja kännetecknas av sina orangebruna blommor och kan därigenom inte förväxlas med de andra två arterna, blekgul daglilja (H. citrina) och gul daglilja (H. lilioasphodelus), som båda har gula blommor.

Brunröd daglilja

Utbredning. Brunröd daglilja påträffas ofta kvarstående på kulturmark, eller ibland naturaliserad. Arten härstammar från Östasien. Första fynduppgift som förvildad är från Håstenslöv i Skåne och publicerades 1846 (Hylander 1971).

Användning. Arten odlas ofta som prydnadsväxt i trädgårdar och parker.

Etymologi. Artnamnet fulva kommer av latinets fulvus (gulröd) och syftar på blomfärgen.

Familj: Hemerocallidaceae
Släkte: Hemerocallis

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hemerocallida/hemer/hemeful.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg