Blekgul daglilja

Hemerocallis citrina Baroni

Blekgul daglilja Beskrivning. Blekgul daglilja är en storväxt, tätt tuvad, flerårig ört med krypande jordstam. Stjälken är bladlös och kan bli upp till en meter hög. Bladen blir knappt två centimeter breda och sitter samlade vid basen av stjälken och är långa men når ofta inte upp till blomställningen. Blekgul daglilja blommar i juli-augusti, blommorna är stora, blekt citrongula och sitter i ett grenigt knippe i stjälktoppen. De är ganska långsmala med framåtriktade smala kalkblad.
Blekgul daglilja kännetecknas av sina blekt gula blommor med långsmala blomkalkar och framåtriktade kalkblad. Den kan förväxlas med gul daglilja (H. lilioasphodelus) som dock har breda utböjda kalkblad och dessutom blommar tidigare på sommaren.

Blekgul daglilja

Utbredning. Blekgul daglilja kan ibland påträffas kvarstående eller ibland naturaliserad på kulturmark. Arten härstammar från centrala Kina.

Användning. Arten odlas ibland i trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet citrina kommer av latinets citreus (citrongul) och syftar på blomfärgen.

Familj: Hemerocallidaceae
Släkte: Hemerocallis

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/hemerocallida/hemer/hemecit.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg