Cyperaceae

Halvgräs

Beskrivning. Ett- eller vanligen fleråriga örter, ofta med krypande jordstam; en-, två- eller sambyggare. Stjälkar strålika, vanligen trekantiga, utan ledknutar. Blad vanligen med slida och skiva, oftast gräslika, smala, ibland rännformiga, vanligen regelbundet arrangerade åt tre håll; ibland utan bladskivor på strået eller med blad endast som unga. Blommor i vecket av pappersartade, spiralställda fjäll (axfjäll) samlade i mer eller mindre rikblommiga, oftast bruna ax. Ax ensamma eller i axsamlingar. Blomma vanligen tvåkönad, sällan enkönad; vindpollinerad. Hylle omvandlat till ett varierande antal kalkborst, eller saknas. Ståndare två eller tre. Stift ett, märken två eller tre. Frukt en trekantig eller plattad nöt, ibland omgiven av kvarsittande kalkborst. Frön med oljig mer eller mindre stärkelserik frövita.

Familjen har 115 släkten och 3600 arter och återfinns över hela världen, främst i tempererade områden. I Sverige finns 15 släkten och mer än 100 arter, de flesta växer i fuktiga marker. Det största svenska släktet är starrar (Carex) som har ett hundratal arter. Till familjen hör också arter som ag (Cladium mariscus), säv (Schoenoplectus lacustris), ängsull (Eriophorum angustifolium), tuvull (E. vaginatum) och snip (Trichophorum alpinum). Arterna har vanligen tvåkönade blommor men hos de två släktena starrar (Carex) och sävstarrar (Kobresia) är blommorna enkönade.
Till familjen hör också välkända arter som papyrus (Cyperus papyrus) och vattenkastanj (Eleocharis tuberosa).

Enhjärtbladiga växter

Släkten:
Blysmus - plattsävar
Bolboschoenus - havssävar
Carex - starrar
Cladium - agar
Cyperus - parasollsävar
Eleocharis - småsävar
Eleogiton - flytsävar
Eriophorum - ullar
Isolepis - borstsävar
Kobresia - sävstarrar
Rhynchospora - småagar
Schoenoplectus - sävar
Schoenus - axagar
Scirpus - skogssävar
Trichophorum - tuvsävar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg