Trichophorum Pers.

Tuvsävar

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta halvgräs. Strån tunna, trekantiga och sträva, eller trinda och släta, tätt tuvade eller i rader från en kort krypande jordstam, vid basen med åtsittande bladslidor. Bladskivor mycket korta eller saknas. Ax ensamt i stråets topp, fåblommigt. Blommor tvåkönade, med fyra till sex kalkborst. Ståndare tre. Stift ett, märken tre. Nöt trekantig, slät; kalkborst ibland tillväxande i frukt.
Kromosomtal: 2n=58 (snip), 2n=104 (tuvsäv).

Etymologi. Släktnamnet Trichophorum kommer av grekiskans thrix (hår) och foros (bära) och betyder hårbärande, vilket syftar på de i frukt ibland hårlikt förlängda kalkborsten.

I Sverige förekommer de två arterna snip (T. alpinum) och tuvsäv (T. cespitosum).

Familj: Cyperaceae

Arter:
snip (T. alpinum)
tuvsäv (T. cespitosum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/trich/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 april 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg