Tuvsäv

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.

Vetenskapliga synonym: Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr., Scirpus cespitosus L.; S. austriacus (Palla) Lindm., S. cespitosus L. ssp. austriacus (Palla) Brodd., Trichophorum austriacum Palla, T. cespitosum (L.) Hartm. ssp. austriacum (Palla) Hegi (ssp. cespitosum); Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr. ssp. germanicum (Palla) A. Löve & D. Löve, Scirpus cespitosus L. ssp. germanicus (Palla) Brodd., S. germanicus (Palla) Lindm., Trichophorum germanicum Palla (ssp. germanicum)
Svenska synonym: hedsäv, tysk tuvsäv (ssp. germanicum)

Bjønnskjegg Tue-Kogleaks Tupasluikka Mýrafinnungur Deergrass Horstige Rasenbinse

Närbild av ax Beskrivning. Tuvsäv är ett vanligen lågväxt, tätt tuvat halvgräs som ofta är beståndsbildande. Stråna är trinda, släta och har vid basen flera åtsittande, gråbruna bladslidor. Stråets översta bladslida har en mycket kort, utstickande bladskiva. Axet sitter ensamt i stråtoppen, det är litet och har mellan tre och tjugo blommor. Axfjällen är ljusbruna, de två nedre är utdragna i kort udd och är längre än halva axet. Blommorna har sex kalkborst som inte tillväxer efter blomningen. Tuvsäv har två underarter, huvudunderarten tuvsäv (ssp. cespitosum) är lågväxt med glänsande bladslidor och en tämligen tvärt avskuren Tuvsäv åtsittande öppning på den övre bladslidan. Underarten hedsäv (ssp. germanicum (Palla) Broddeson) är grövre och mer högväxt, med matta bladslidor och en ganska löst sittande och tydligt hinnkantad, utdraget snedskuren öppning på den övre bladslidan.
Tuvsävens täta tuvor, i kombination med de mycket små oansenliga axen, gör att den inte liknar någon annan växt. Den andra arten i släktet, snip (T. alpinum), har krypande jordstam och ax med i frukt tillväxande kalkborst som bildar en liten ulltofs.

Tuvsäv

Utbredning. Tuvsäv växer på fuktiga, kalkfattiga marker i nästan hela landet, den är dock betydligt vanligare i landets norra delar än i Sydsverige. Underarten hedsäv (ssp. germanicum) har en sydvästlig utbredning och är vanlig på fukthedar från Skåne till Bohuslän, men förekommer också sällsynt i Småland och Västergötland. Tuvsäv Första fynduppgift är från Lappland 1702. Underarten hedsäv (ssp. germanicum) uppmärksammades som svensk första gången vid Ängelholm i Skåne 1814 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet cespitosum betyder tuvad och syftar på växtsättet.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Trichophorum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Då vid stråets bas årligen bildas nya fjäll ofvanför de äldre kvarsittande och mellan dem rötter utsändas, blir däraf en följd, att dessa och hela växten slutligen höjas öfver marken och bilda en slags tufva, till utseende och beskaffenhet lik vanliga tufvor utom däri, att den är af lösare byggnad, lättare förstöres af eld och dessutom är mycket ymnig i de tätaste skogarne."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/trich/tricces.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg