Snip

Trichophorum alpinum (L.) Pers.

Vetenskapliga synonym: Baeothryon alpinum (L.) T. V. Egorova, Eriophorum alpinum L., Scirpus alpinus (L.) Herm., S. hudsonianus (Michx.) Fernald, S. trichophorum Asch. & Graebn.
Svenska synonym: fjälldun, ullsäv

Sveltull Liden Kæruld Villapääluikka Cotton Deergrass Wollige Rasenbinse

Snip Beskrivning. Snip är en ganska späd, lågväxt art som växer med enstaka strån från en kort krypande jordstam. Stråna är vasskantade och sträva, vid basen omges de av åtsittande, grågula bladslidor. Strået har vanligen bara en, mycket kort bladskiva som utgår från översta bladslidan. Axet är avlångt äggformigt och har omkring tio blommor. Axfjällen är ljusbruna, spetsiga, hinnkantade och har grönaktig mittnerv, det nedersta axfjället är utdraget till en halv centimeter lång udd. Blommorna har fyra till sex vita kalkborst, som efter blomningen tillväxer så att de slutligen blir omkring två centimeter Snip långa. Axet får då en gles ulltofs, som något erinrar om dem hos släktet ullar (Eriophorum), om än mycket tunnare. Under blomningen syns inte kalkborsten och arten liknar då mest arter i släktet Snip småsävar (Eleocharis), särskilt tagelsäv (E. quinqueflorus), men denna skiljs genom helt bladlöst strå med bladslidor endast vid basen, mörkbruna axfjäll, samt att det nedersta axfjället inte har förlängd udd.
Den andra arten i släktet, tuvsäv (T. cespitosum), är tätt tuvad med trinda, släta strån, samt mindre ax med kalkborst som inte förlängs i frukt.

Snip

Utbredning. Snip är ganska vanlig på blöta myrar, ofta i rikkärr och sådana som påverkas av tillrinnande kalkrikt källvatten. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet alpinum betyder 'växer i alpina miljöer'. Svenska namnet snip omtalas redan av Linné som i Flora Svecica (1755) skriver att namnet används i Gästrikland.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Trichophorum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Blomman har jag ej varit i tillfälle att undersöka. Det trekantiga, alldeles nakna stråt, axets utseende o. s. v. tala för att öfverensstämmelsen med Eriophorum-slägtet är långt mindre, än man i allmänhet tror."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/trich/tricalp.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg