Scirpus L.

Skogssävar

Beskrivning. Högväxta, kraftigt byggda, fleråriga halvgräs med grov, krypande jordstam. Strån trekantiga, upprätta eller ibland nedböjda, rikbladiga. Blad platta, breda, ofta nående över strået. Axsamling i stråtoppen, grenig, yvig. Ax små, gyttrade eller ensamma, mångblommiga. Axfjäll svartbruna, hela. Blommor tvåkönade, med sex kalkborst. Ståndare tre. Stift ett, märken tre. Nöt trekantig.
Kromosomtal: 2n=56, 58 (bågsäv), 2n=62, 64 (skogssäv).

Övrigt. Släktet Scirpus omfattade förut ett stort antal svenska halvgräs, men numera har det delats i flera mindre släkten och alla arter utom två har flyttats till något av släktena småsävar (Eleocharis), havssävar (Bolboschoenus), sävar (Schoenoplectus), borstsävar (Isolepis), flytsävar (Eleogiton), plattsävar (Blysmus) eller tuvsävar (Trichophorum).

Etymologi. Släktnamnet Scirpus användes som namn på en säv av romaren Plautus (död 184 f. Kr.).

Släktet har omkring 20 arter, i Sverige förekommer de två arterna skogssäv (S. sylvaticus) och bågsäv (S. radicans).

Familj: Cyperaceae

Arter:
bågsäv (S. radicans)
skogssäv (S. sylvaticus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/scirp/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg