Skogssäv

Scirpus sylvaticus L.

Skogsevaks Skov-Kogleaks Korpikaisla Wood Club-rush Wald-Simse

Skogssäv Beskrivning. Skogssäv är ett högväxt, flerårigt halvgräs som har krypande jordstam och underjordiska utlöpare och därför ofta växer i stora bestånd. Stråna är trekantiga och har talrika blad. Bladen är platta, omkring en och en halv centimeter breda, och saftigt gröna på båda sidorna. Axsamlingen sitter i stråtoppen och omges av flera långa blad, den är flocklik, rikt grenig och har talrika, små, äggrunda, svartbruna ax som sitter flera tillsammans i gyttringar. Kalkborsten är raka och sträva.
Skogssäv är lätt att känna igen på sin storlek, sina breda blad och yviga flocklika axsamlingar. I vegetativt tillstånd kan bladen likna dem hos Skogssäv jättestarr (Carex riparia), men hos den senare är bladens undersida grågrön och tydligt ljusare än ovansidan. När axsamlingarna är utvecklade kan skogssäv endast förväxlas med den sällsynta arten bågsäv (S. radicans), som dock skiljs genom att axen sitter ett och ett i axsamlingen och att kalkborsten är släta och ihoprullade.

Utbredning. Skogssäv är ganska vanlig på fuktig näringrik mark, i diken, sumpiga skogar och sjöstränder. Den förekommer från Skåne till Norrbotten. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Användning. Enligt Retzius (1806) kan skogssäv användas till taktäckning.

Etymologi. Artnamnet sylvaticus kommer av latinets sylva (skog) och betyder 'växer i skog'.

Familj: Cyperaceae
Släkte: Scirpus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Skogssäven sällskapar gerna med Göklysan och Elggräset, och dess rika axknippen bryta sig ganska bra mot den sednares veckade blad och den förras röda blommor. Den är en bland de vackraste Säf-arterna, temligen liknande någon större Cyperus."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/scirp/scirsyl.html
Senaste uppdatering: 10 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg