Bestämningsnyckel

Scirpus L. - Skogssävar

1. Ax flera tillsammans i små grupper. Inga strån rotslående.
---skogssäv (S. sylvaticus)
1. Ax enstaka, åtskilda. En del strån nedböjda och rotslående.
---bågsäv (S. radicans)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/scirp/nyckel.html
Senaste uppdatering: 14 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg