Schoenoplectus (Rchb.) Palla

Sävar

Beskrivning. Fleråriga, högväxta halvgräs med krypande jordstam; bildar ofta stora, glesa bestånd. Stjälk trind, vanligen bladlös, grön eller blågrön. Undervattensformer med smala, två till fyra millimeter breda, långt tillspetsade blad. Axsamling skenbart sidoställd, med långt stödblad som sträcker sig ovanför axsamlingen. Axfjäll med eller utan körtlar. Blomma tvåkönad, med upp till sex kalkborst. Ståndare tre. Stift ett, märken två eller tre. Nöt plattad eller trekantig.
Kromosomtal: 2n=42.

Övrigt. Ibland förs även arten havssäv (Bolboschoenus maritimus) till släktet.

Etymologi. Släktnamnet Schoenoplectus kommer av grekiskans skhoinos (säv) och plektos (matta). Namnet kan syfta på att arterna växer i täta mattor eller att man förr flätade mattor av säv.

Släktet har 60 arter. I Sverige finns bara de två arterna säv (S. lacustris) och blåsäv (S. tabernaemontani).

Familj: Cyperaceae

Arter:
blåsäv (S. tabernaemontani)
säv (S. lacustris)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/cypera/schoe/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg